Wat is solfège?

Solfège of gehoortraining is een onmisbare training, met de bedoeling de muziekbeoefening te ondersteunen. Door het trainen van je gehoor zal je een beter voorstellingsvermogen van klank ontwikkelen. Het doel van solfège is om de klank die je gaat voortbrengen als zanger of als instrumentalist vooraf te kunnen horen in je gedachten. Uiteindelijk zal je daardoor sneller een muziekstuk van bladmuziek instuderen. Uiteraard geldt dit ook voor improvisatie en compositie.

Onderdelen Solfège

De onderdelen van gehoortraining zijn

  • Melodisch Solfège
  • Harmonisch Solfège
  • Ritmisch Solfège

Deze 3 onderdelen bestaan dan weer uit mondelinge en schriftelijke overhoring.

Melodisch

Bij melodisch solfège ligt de nadruk op het verschil in toonhoogte tussen opéénvolgende tonen. Tijdens de mondeling melodische gehoortraining krijgt de student de noten te zien. Daarna zal hij deze noten na elkaar zingen worden. Bij de schriftelijke training hoort de student een melodie, met de bedoeling om deze melodie op bladmuziek te noteren.

Ritmisch

Bij ritmische solfège dien je ritmes te kunnen onderscheiden, waarna je deze moet kunnen noteren en andersom moet kunnen naklappen of zingen. In eerste instantie zal dit met eenvoudige maatsoorten gaan, waarna het geleidelijk opgebouwd wordt tot complexere maatsoorten.

Harmonisch

Harmonische gehoortraining draait om samenklanken. Uiteraard zal dit opgebouwd worden uit 2 klanken tegelijk, waarna de akkoorden geleerd worden. Uiteindelijk zal de student in staat zijn om ook complexere akkoorden met toevoegingen en alteraties te kunnen onderscheiden of kunnen noteren.

Waar leer je solfège

Uiteraard kun je op ieder moment beginnen. Echter een basiskennis van muziektheorie is wel een vereiste. Schrijf je in voor muziektheorielessen alvorens je start met deze training. Op conservatoria, musicologie opleidingen en bij Major7 Music Teachers kun je deze gehoortraining volgen. Dit is zowel individueel als in groepen mogelijk

Zelf docent worden

Heb je een conservatorium opleiding en wil je bij ons solfège les volgen? Schrijf je dan nu in voor een kennismakingsgesprek voor de mogelijkheden bij Major7 Music Teachers.