Algemene voorwaarden

De muziekles

 • Starterslessen zijn voor beginnende studenten zonder ervaring en duren twintig minuten. Een proefles is gelijk aan een startersles.
 • Studentlessen duren een half uur.
 • Prolessen duren zestig minuten
 • De lessen worden in overleg met de docent in principe wekelijks ingepland op een afgesproken tijdstip om de continuïteit te kunnen waarborgen.
 • Om podiumervaring op te doen worden meerdere voorspeelmomenten in een jaar georganiseerd. Alle studenten van alle niveaus kunnen hier aan mee doen.

Lestarieven en betaling

 • Je kunt je gekozen les inkopen op www.major7.nl. Bij meerdere lessen krijgt u korting: bij 20 lessen (een half schooljaar) of meer krijgt u 5% korting, bij 40 lessen (een heel schooljaar) krijgt u 10% korting.
 • De ingekochte lessen blijven een heel schooljaar geldig. Ze kunnen niet meegenomen worden naar het volgende schooljaar.
 • Eenmaal gekochte lessen kunnen niet ingewisseld worden, er kunnen daarnaast wel extra of andere lessen ingekocht worden.
 • Het lestarief wordt door de docent vastgesteld.
 • De factuur voor de bestelling wordt automatisch via email verzonden na de online betaling van de lesgelden.
 • Leerlingen jonger dan 21 jaar vallen bij de belastingdienst onder “onderwijs” en zijn daardoor niet btw plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder moeten wel 21% btw over het lesgeld betalen. Deze keuze moet gemaakt worden bij het bestellen van de lessen.

VIP klanten

 • Ingeschreven leerlingen krijgen 5% korting op muziekboeken en muziekinstrumenten op onze website Major7 Music Store.
 • Je wordt VIP als je een totaal bedrag aan muzieklessen €818 besteedt in de laatste 546 dagen. In de nieuwsbrieven zie je regelmatig aanbiedingen en elke maand een nieuwe kortingscode die je kunt verzilveren in de Major7 Music Store

Schoolvakanties en feestdagen

 • Het schooljaar en het vakantierooster is gebaseerd op de schoolvakantieplanning van Nederland.
 • Tijdens de schoolvakanties wordt in principe geen les gegeven. In overleg met je docent is het mogelijk een extra les te plannen in de vakantie wanneer je nog moet voorbereiden op een belangrijk optreden, voorspeelmoment of toelatingsexamen.

Annuleringsbeleid

 • Indien een leerling te laat op de les verschijnt kan de eindtijd niet worden verschoven.
 • Lessen die minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden kunnen worden ingehaald. Hiervoor krijg je een lestegoed (make-up credit).
 • Eenmaal overeengekomen ingeroosterde lessen kunnen alleen met een make-up credit worden ingehaald, in overleg met de docent.
 • Make-up credits blijven 2 maanden geldig.
 • Het portaal voorziet in maximaal 5 make-up credits per schooljaar.
 • De make-up credits kunnen niet meegenomen worden naar het daaropvolgend schooljaar.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het plannen van de inhaallessen. Je kunt deze lessen plannen in samenspraak met je docent of zelf invullen op de speciale ‘open lestijd’.
 • Voor groepsles en bandles is het niet mogelijk om de les in te halen, tenzij de hele groep op een andere tijd wil (in overleg met de docent).

Beëindiging

 • Wanneer je de muzieklessen wil beëindigen geef dit dan een maand van tevoren door aan de docent en aan de administratie via administratie@major7.nl. Gedurende deze periode heeft u nog recht op de betaalde lessen. Mocht u tijdens de opzegtermijn besluiten de lessen niet meer te volgen dan is Major7 niet gehouden aan restitutie. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij ziekte of ongeval waarbij langer dan twee maanden of langer geen lessen kunnen worden gevolgd en bij overlijden kunnen de reeds betaalde en nog niet gevolgde lessen in aanmerking komen voor restitutie.
 • De docent behoudt zich het recht voor om het lesverband op ieder moment te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor hij besluit te stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docent het gedeelte van het lesgeld dat te veel betaald is terugstorten. Dit bedrag van teruggaaf wordt berekend op basis van de nog niet gevolgde lessen. Alleen wanneer de docent het lesverband beëindigd kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling besluit de lessen te beëindigen maakt hij/zij gebruik van de opzegtermijn en is restitutie van betaalde lesgelden niet mogelijk.