Wat is een conservatorium?

Een conservatorium is een HBO opleiding voor muziekstudenten. In deze opleiding krijgt de muziekstudent tot het hoogste niveau muziekles. Daarnaast volgt de student ook verschillende muziek theoretische vakken en pedagogische vakken.

Welke richtingen kun je volgen

  • Musicus
  • Dirigent
  • Componist
  • Docent Muziek

Welke beroepen zijn geschikt voor het conservatorium?

Er zijn veel beroepen binnen de muziek waar een afgestudeerde terecht komt. Uiteraard is dat ook afhankelijk van de stijl muziek. Zo kun je kiezen voor klassieke muziek, jazz, pop of wereldmuziek. Veel afgestudeerden worden later beroepsmusicus als solist of in orkesten of bands.  Tegelijkertijd zullen veel musici ook voltijds muziekleraar worden. Anderzijds kan een afgestudeerde musicus ook dirigent, cultureel manager of muziekjournalist worden.

Zie ook ons aanbod docenten

Aan welke eisen moet je voldoen om toegelaten te worden

Allereerst moet je een toelatingsexamen doen. Dit bestaat uit het praktijk examen en een theoretisch gedeelte. Tijdens het praktijkexamen laat je jouw vaardigheden op jouw instrument zien. Het theoretisch gedeelte bestaat uit algemene muziekleer, solfège (gehoor). Je speelt dan voor een toelatingscommissie. Afhankelijk van je resultaten bepaalt de commissie of je wordt toegelaten.

Moet je veel discipline hebben voor een conservatorium opleiding?

De opleiding vereist inderdaad veel discipline en muziektalent. Naast de overige vakken krijg je ook muziekles op jouw hoofdinstrument. Echter leer je vaak ook een 2e instrument als bijvak. Tegelijkertijd word je ook gemotiveerder door de omgeving. Per slot van rekening heeft iedere medestudent die toegelaten is wil de ambitie om het beste uit zichzelf halen. Om die reden werkt het ook aanstekelijk om veel te studeren en samen te spelen met je studenten.

Wil je ook een conservatorium opleiding beginnen?

Het is verstandig om je ruim op tijd voor te bereiden. Daarom kun je het beste minimaal 2 jaar voor je toelatingsexamen starten met de voorbereiding. Naast de instrumentale of zanglessen is het ook goed om één of meer van de volgende cursussen te volgen bij onze geschoolde docenten

Voorbereidingslessen conservatorium

Major7 Music Teacher worden

Wil jij ook bij ons team van docenten horen. Uiteraard ben je van harte welkom om eens met ons te praten. Klik hier voor meer informatie

Voorbereidingslessen consevatorium