Wanneer je aan een kind vraagt wat is popmuziek is dat vaak niet zo eenvoudig. Want popmuziek is de muziek waar men nu het meest naar luistert in de Westerse maatschappij. De meest eenvoudig uitleg is populaire muziek. In feite is het de verzamelterm voor actuele muziek.

Je zou popmuziek ook kunnen definiëren als muziek met elektrische bas, elektrische gitaar, drums en zang en toetseninstrument. Tegelijkertijd kun je je afvragen of dat nog correcte definitie is. Zo heeft een DJ geen “live” instrumenten op het podium staan.

Rhythm and Blues

De popmuziek is vanuit de Rhythm and Blues ontstaan. Deze muziekstijl kwam voort uit de Bigband en Blues. Bedenk daarbij dat de populaire muziek voor de tijd van de popmuziek de Jazz was. Echter in de jaren 40 is de jazz minder populair geworden. Dit was ten dele veroorzaakt door de meer complexere Bebop, waardoor het grote publiek minder interesse kreeg.

Daarna kwam de Rock ‘n Roll voort uit Rhythm and Blues, maar dan door de blanke Amerikanen vertolkt. Zo kwam er een muziekstroming die een jongerencultuur met zich meebracht. Mede door de televisie, platenspelers en radio is de jeugd zich gaan vereenzelvigen met de eerste popartiesten als Elvis Presley.

Beatles en Rolling Stones

Tijdens de jaren The Beatles and the Rolling Stones uit Groot Brittannië waren de eerste megasterren in Europa en worden dan ook gezien als de grondleggers van popmuziek. Later zag je die mega populariteit ook bij sterren als Michael Jackson.

Erik Larrea Timbales

Popmuziek als meest populaire muziek

Mede door de media en platenmaatschappijen is de popmuziek de best verkochte muziek. Immers, door de popmuziek was er een muziekindustrie op gang gekomen. Uiteraard was het voor deze bedrijven van groot belang om niet-complexe muziek aan de man te brengen. Daarmee konden ze snel veel platen verkopen. In de huidige tijd zijn er zelfs algoritmes die kunnen bepalen welke akkoorden, tempo’s en melodieën de hoogste kans hebben on te verkopen.

Popmuziek als blijvende factor in de maatschappij

In deze huidige tijd is popmuziek niet meer weg te denken. Zoals men vroeger voornamelijk symfonische orkesten en bigbands voor films en musicals gebruikten is men nu vooral gewend aan popmuziek in films en tv series, reclametunes, achtergrond muziek.

Zelf popmuziek leren

Wil je zelf ook pop muziek leren spelen of in een popband leren spelen? Klik dan hier voor ons aanbod popdocenten. Ben jij zelf geschoold muziekdocent, met een conservatorium opleiden en wil je ook bij ons lesgeven. Klik dan hier