Wat is een leadsheet?

Een leadsheet betekent letterlijk melodieblad, maar een betere omschrijving is melodieblad met daarboven de akkoordsymbolen genoteerd. Deze manier van muzieknotatie zie je meestal in jazz en popmuziek

Wat is een leadsheet

Verschillen tussen een leadsheet en conventionele muzieknotatie

Klassieke musici spelen meestal muziek van andere componisten en in vroegere tijden hadden componisten nog geen mogelijkheid om hun muziek op te nemen. Sterker nog, de uitvinding van de grammofoonplaat bestaat nog maar sinds 1886. Dus voor die tijd moest de muziek uiteraard genoteerd worden op bladmuziek.

Veel details

Om bovenstaande redenen moest deze bladmuziek zeer veel details bevatten, zodat de uitvoerder kon begrijpen hoe het stuk moet klinken. Je moet hierbij denken aan dynamische tekens, articulatie, accenten, toonhoogte en duur van de noten.

Leadsheets en jazz

In de jazz is het gebruikelijk om een thema te spelen, waarna de improvisatie volgt. Een thema is de geschreven melodie. Echter de begeleiding van de melodie staat in de jazz niet vast. Sterker nog, meestal klinkt het nooit hetzelfde. Deze begeleiding is echter wel op een basale wijze genoteerd. Dit gaat met behulp van akkoordsymbolen, zoals bijvoorbeeld C7 of Fm6.

De jazz musici gebruiken vaak Realbooks of Fakebooks als bronmateriaal.

Improvisatie

Nadat het thema klaar is volgt dus de improvisatie. De solisten die een geïmproviseerde solo spelen doen dat op basis van het akkoordenschema boven de melodie. Om die reden hoeft een leadsheet alleen maar de melodie op een notenbalk en akkoordsymbolen te bevatten.

Muziekles

Wil je meer weten leren over muziekmaken met een leadsheet, of improvisatie? Kijk dan naar ons aanbod geschoolde docenten

Musik für Klavier