Bij Major7 Music Teachers geloven we dat muziek een krachtig middel is om mensen te verbinden, te inspireren en te verrijken. Wij willen dat onze leerlingen, docenten, partners en leveranciers zich thuis voelen bij ons en dat zij onze passie voor muziek delen. Daarom hanteren we een aantal ethische principes die ons gedrag bepalen en die we verwachten van iedereen die met ons samenwerkt.

Onze ethische principes

 • Integriteit: Wij zijn eerlijk, betrouwbaar en transparant in alles wat we doen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die op ons van toepassing is. Wij gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Wij voorkomen belangenverstrengeling en vermijden situaties die onze onafhankelijkheid of objectiviteit kunnen aantasten.
 • Verantwoordelijkheid: Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze dienstverlening, de veiligheid van onze leerlingen en docenten, de tevredenheid van onze klanten en de impact van onze activiteiten op de samenleving en het milieu. Wij staan open voor feedback en leren van onze fouten. Wij erkennen onze fouten en bieden excuses aan als we iets verkeerd hebben gedaan.
 • Respect: Wij behandelen iedereen met respect, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, religie, seksuele geaardheid, beperking of mening. Wij waarderen de diversiteit en de unieke talenten van onze leerlingen, docenten, partners en leveranciers. Wij communiceren op een vriendelijke, duidelijke en respectvolle manier. Wij tolereren geen discriminatie, intimidatie, pesten of geweld.
 • Diversiteit: Wij streven naar een inclusieve organisatie waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Wij bieden gelijke kansen aan iedereen die met ons wil leren of werken. Wij zorgen voor een divers aanbod aan muziekstijlen, instrumenten en docenten. Wij stimuleren de culturele uitwisseling en de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen en docenten.
 • Duurzaamheid: Wij dragen bij aan een duurzame wereld door bewust om te gaan met energie, water, materialen en afval. Wij kiezen voor duurzame producten en leveranciers die onze ethische principes onderschrijven. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die muziek gebruiken om sociale of ecologische problemen aan te pakken.

Hoe brengen we ons ethisch beleid in de praktijk?

Wij brengen ons ethisch beleid in de praktijk door:

 • regelmatig te evalueren en te actualiseren.
 • bekend te maken bij al onze leerlingen, docenten, partners en leveranciers.
 • te vertalen naar concrete gedragsregels en richtlijnen.
 • te integreren in onze processen, procedures en systemen.
 • te monitoren en te handhaven.
 • beleid te toetsen aan de feedback van onze stakeholders

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@major7.nl of bel ons op 06-42656540. Wij horen graag van je!