Bij Major7 Music Teachers geloven we dat muziek een universele taal is die mensen van verschillende achtergronden, culturen en identiteiten kan verbinden. Wij willen dat onze leerlingen, docenten, partners en leveranciers zich thuis voelen bij ons en dat zij onze passie voor muziek delen. Daarom hanteren we een diversiteitsbeleid dat gericht is op het bevorderen van inclusie, gelijkwaardigheid en respect in onze organisatie.

Onze diversiteits doelstellingen

Onze doelstellingen op het gebied van diversiteit zijn:

 • Een divers en representatief personeelsbestand creëren, waarin iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt.
 • Een divers en aantrekkelijk aanbod van muzieklessen en -producten ontwikkelen, waarin iedereen zich herkend en geïnspireerd voelt.
 • Een divers en loyaal klantenbestand opbouwen, waarin iedereen zich welkom en tevreden voelt.

Hoe brengen we onze diversiteit principes in de praktijk?

Om onze doelstellingen te bereiken, ondernemen we de volgende acties:

 • We werven en selecteren onze docenten op basis van hun kwaliteiten, talenten en motivatie, ongeacht hun afkomst, taal, geslacht, leeftijd of andere kenmerken.
 • We stimuleren de professionele ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden van onze docenten, met aandacht voor hun individuele behoeften en ambities.
 • We bieden onze docenten ondersteuning en coaching aan op het gebied van interculturele communicatie en samenwerking.
 • We betrekken onze docenten bij het vormgeven en uitvoeren van ons diversiteitsbeleid, door hen te raadplegen, te informeren en te waarderen.
 • We ontwikkelen ons lesaanbod in samenwerking met onze docenten, met oog voor de verschillende muziekstijlen, instrumenten en niveaus die onze leerlingen wensen.
 • We stemmen ons lesaanbod af op de leerdoelen, interesses en voorkeuren van onze leerlingen, met respect voor hun culturele achtergrond en identiteit.
 • We zorgen voor een toegankelijke, veilige en prettige leeromgeving voor onze leerlingen, waarin zij zich vrij kunnen uiten en ontwikkelen.
 • We communiceren op een duidelijke, vriendelijke en respectvolle manier met onze leerlingen, partners en leveranciers, met aandacht voor hun taalniveau en -keuze.
 • We evalueren regelmatig ons diversiteitsbeleid en rapporteren over de resultaten aan onze stakeholders.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@major7.nl of bel ons op 06-42656540. Wij horen graag van je!