Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor het huren van een instrument bij Major7 Music Teachers. Bij het huren van de instrumenten van Major7 Music Teachers gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Algemeen

 1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten van Major7 Music Teachers en de huurder
 2. Major7 Music Teachers blijft ten alle tijden eigenaar van het instrument en toebehoren tot de beëindiging van de huurovereenkomst

Huurprijs en betalingen

 1. De borg, resterend maandhuur en volgende maand dienen voor uitlevering te zijn voldaan op de rekening van Major7 Music Teachers.
 2. De huurprijs wordt voorafgaand aan de nieuwe maand rond de 28e te zijn betaald. Bij te laat betalen, na 5 werkdagen, zal er administratie kosten van 10% worden gerekend.

Duur en einde van de huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst vangt aan op het moment dat de eerste betaling van de borg, resterende maand huur en volgende maand huur succesvol is afgerond.
 2. De minimale huurperiode is 4 maanden en wordt stilzwijgend met telkens 1 maand verlengd.
 3. Indien de betaling niet op tijd is ontvangen, behoudt Major7 Music Teachers zich het recht om het gehuurde op kosten van de verhuurder op te eisen.
 4. De huurovereenkomst wordt dan wel beëindigd op het moment dat het gehuurde door Major7 Music Teachers op ons adres is ontvangen. Eventuele niet voldane huurtermijnen en bijkomende kosten zijn dan alsnog verschuldigd en zullen worden verhaald op de huurder.
 5. Indien de huurder bij het einde van de huurperiode de producten in technisch goede staat retourneert, wordt de door de huurder betaalde borgsom door Major7 Music Teachers teruggestort op de bankrekening. Eventuele gebreken die vastgesteld worden aan het einde van de huurperiode en geen gevolg zijn van slijtage en normaal gebruik worden in rekening gebracht aan de huurder en allereerst met de betaalde borg verrekend.

Levering

 1. Het gehuurde muziekinstrument kan door de huurder worden opgehaald op ons adres, of bij de Major7 Music Teacher docent. De verzendkosten van het opsturen, ofwel naar de huurder, ofwel naar de docent van Major7 Music Teacher worden in rekening gebracht van de huurder.

Aansprakelijkheid van de huurder

 1. Gedurende de huurperiode is de huurder volledig aansprakelijk voor schade aan het gehuurd instrument en is de wederpartij verplicht de producten als goed huurder te gebruiken dan zich wel als goed huurder te gedragen. Schade veroorzaakt aan de producten gedurende de huurperiode is voor risico van de huurder.

Reparaties en onderhoud

 1. Reparaties en storingen dienen gemeld te worden bij het contact adres van Major7 Music Teachers Reparatie en storingen die niet onder garantie kunnen worden verholpen zijn voor rekening van de huurder. In geen geval mag de huurder zelf reparaties uitvoeren dan wel uit laten voeren aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Major7 Music Teachers.
 2. Het normale, in het maatschappelijk verkeer betamelijke onderhoud van de gehuurde instrumenten dient te geschieden door de wederpartij, en is niet in de huurprijs inbegrepen. Slijtagedelen als stokken, vellen en snaren vallen niet binnen het huurcontract en zijn voor rekening van de huurder.

Huurvoorwaarden